منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B14-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP55
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B35-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP55
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B14-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B14-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B35-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B14-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B35-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B34-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن CRS-3hp B14-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژن CRS-3hp B34-100

 • توان (کیلووات) : 2.2
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-56fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

335,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.8hp B3-56fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.09
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

345,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.6hp B3-56fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 56
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

354,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

391,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B34-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

409,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

410,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B5-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

413,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

417,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B34-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

428,900 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B5-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

432,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B34-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

435,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B5-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

438,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

441,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B34-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

459,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B5-63fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 63
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

463,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

467,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

474,000 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B14-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

492,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B14-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

498,700 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B5-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

499,600 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B34-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

505,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B5-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

506,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B34-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.3.7
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

512,400 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B35-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

513,200 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B35-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

519,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

521,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

528,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

546,300 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B14-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

546,500 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

548,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

549,700 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

551,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B5-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

553,900 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP55
0 از 0

556,880 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B34-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

560,100 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B35-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

567,500 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

569,800 تومان

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B14-71fr

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

573,100 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B5-63

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : IP54
0 از 0

573,300 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B34-63

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : IP55
0 از 0

574,800 تومان