مدل HMMS-32 K هیوندای HYUNDAI

مدل HMMS-80 K هیوندای HYUNDAI

متعلقات (MMS) هیوندای HYUNDAI

موتور استارتر دستی LS مدل 32S-H

موتور استارتر دستی LS مدل 63-100 S-H

دستگیره گردان با محور 315 LS مدل MEH 32-100