دست خشک کن S-P سری ECOHAND

دست خشک کن S-P اسپانیا مدل SL