هیتر برقی 3 فاز انرژی EH0150

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی سری EH0045