کولر گازی ایستاده ال جی مدل L-Style

کولر گازی ایستاده حاره ای 48000ال جی مدل LP-H488

کولر گازی ایستاده حاره ای 50000ال جی مدل LP-H508

کولر گازی ایستاده سرد و گرم 80000ال جی مدل TP-H808