در نهایت ، گزینه تکمیل سفارش و پرداخت را انتخاب کنید و با پرداخت هزینه مورد نظر ، خرید خود را به پایان برسانید.

در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال ، به بخش پاسخ به پرسش های متداول مراجعه نمائید .