منو

بیمتال یا رله حرارتی

بیمتال یا رله حرارتی

قطع کننده حرارتی یا رله حرارتی یا بیمتال تشکیل شده از دو تیغه فلزی با جنس هایی با ضریب انبساط طولی متفاوت که توسط یک المنت یا هیتر که در اثر عبور جریان گرم می شوند تحت تاثیر حرارتی قرار دارد اگر حرارت ایجاد شده در اثر عبور زیاد جریان به حدی برسد که باعث تغییر طول مناسب در المان بیمتال شود سبب تغییر وضعیت در کنتاکتت های فرمان بیمتال شده و می توان مدار به این وسیله قطع نمود.عموما از این وسیله برای حفاظت موتور در برابر اضافه بار یا هر نوع اضافه جریان تاخیری مورد استفاده قرار می گیرد بیمتال دارای دو قسمت 1 – مدار قدرت 2 کنتاکت های فرمان کنتاکت ها با شماره 95و96 در مسیر فرمان بوبین کنتاکتور قرار دارند ات در زمان اضافه جریان کنتاکتور را قطع کنند و کنتاکت های 97و 98 برای نمایش عملکرد بیمتال مورد استفاده قرار می گیرند . مثلا یک لامپ سیگنال روشن می شود یا یک آژیر به صدا در می آید .

 

اجزاء بیمتال

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت های مختلف یک بی متال

 

  1. تیغه های اتصال به کنتاکتور
  2. پیچ های اتصال به موتور
  3. ترمینال باز مدار فرمان
  4. ترمینا ل بسته مدار فرمان
  5. دگمه برگشت ریست
  6. پیچ تنظیم جریان کار بیمتال 

اجزاء بیمتال

ریست دستیکلید انتخاب وضعیت بیمتال

 

 

 

ریست دستی و توقف

 

ریست اتوماتیک بدون توقف

 

 

           ریست اتوماتیک با توقف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس قطع بی متال

بر اساس شرایط کاری موتور الکتریکی نوع بیمتال مورد استفاده متفاوت خواهد که این تفاوت به کلاس قطع بی متال شناخته می شود در چهار کلاس 10A,10, 20, 30 دسته بندی می شود که تفاوت آنها در جدول زیر قابل مشاهده است .  

30

20

10

10A

کلاس قطع

720

480

240

120

حد اکثر زمان قطع در حالت 1.5 برابر جریان تنظیم شده بیمتال بر حسب ثانیه

9-30

6-20

4-10

2-10

زمان قطع در حالت 7,2 برابر جریان تنظیم شده بیمتال بر حسب ثانیه

بدون قطع

بدون قطع

بدون قطع

بدون قطع

در حالت 1,05 برابر جریان تنظیم شده بیمتال