منو

کنتاکتور چیست

کنتاکتور :

کنتاکتور چیست؟

کلید های الکترومغناطیسی هستند که برای قطع و وصل کردن جریان برق به وسیله ایجاد مدار باز به کار می روندبرای جریان های AC  و DC ساخته می شوند که تفاوت این دو نوع کنتاکتور به صورت است که در کنتاکتور های AC از یک حلقه اتصال کوتاه یا حلقه دیفراژه  برای جلوگیری از ایجاد لرزش ناشی از فرکانس برق استفاده شده است و اینکه ولتاژ تغذیه بین آنها از 24 تا 380 ولت است .دارای دو نوع کنتاکت است 1- کنتاکت های قدرت یا اصلی  2 کنتاکت های فرمان یا فرعی که معمولا شماره های ترمینال روی بدنه کنتاکتور که یک رقمی هستند مربوط به کنتاکت های اصلی هستند مانند 1و2 ، 3و4 ، 5و6 ، 7و8 و شماره دو رقمی مربوط به کنتاکت های فرعی یا فرمان هستند مانند 13و 14 ، 23و 24  یا 31و 32 که در این حالت رقم اول بیانگر ترتیب شماره کنتاکت فرعی است که با افزایش کنتاکت ها افزایش می یابد و رقم دوم بیانگر عملکرد کنتاکت  باز یا بسته بودن آن است Normally Open یاNormally Close    که ارقام 1و2 برای NC  ، و 3و4 برای NO می باشد .

شماره ترمینال های کنتاکتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنتاکتورها دارای مزایای متعددی هستند :

·         کنترل و فرمان از راه دور کم هزینه و ایمن

·         امکان قطع و وصل جریان از چندین محل

·         قابلیت مدار فرمان اتوماتیک

·         طراحی مناسب با سرعت قطع و وصل بالای مدار

·         محافظت مطمئن از دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی

مشخصات الکتریکی ،مکانیکی و حرارتی کنتاکتور

ولتاژی که کنتاکتور در آن شبکه بدون مشکل و تحمل عایقی مناسب کار خواهد کرد

حجم وشکل هر کنتاکتور باید با جریان و نوع بار متناسب باشد کنتاکتور 63 آمپری برای بار موتور القایی می تواند بار اهمی حدود 80 آمپر را قطع وصل کند به گروه کاربرد  AC1 AC2 AC3 AC4 استاندارد شده است

•         این نوع شامل دستگاه های با مصرف غیر القایی بوده با ضریب توان 0/95 COSφ=0.95 است

گروه های فرعی برای کاربرد های خاص شامل :