منو

سيستم تهويه محلی Local Ventilation

سيستم تهويه  محلی Local Ventilation

در يك سيستم تهويه 3 شکل از  فشار وجود دارد:

نکته : چون در یک سیستم تهویه در مقاطع مختلف کانال سرعت همواره بایستی ثابت بماند، یعنی فشار سرعت ثابت است. از طرفی چون فشار سرعت تبدیل به افت فشار می شود لذا فشار استاتیک به فشار سرعت تبدیل شده و آن را جبران می کند تا مقدار VP ثابت بماند. بدین ترتیب فشار سرعت ثابت مانده و فشار استاتیک به افت فشار تبدیل می گردد.

هود (HOOD): عبارت است از جمع آورنده ی هوای آلوده یا به عبارت دیگر دهانه ای است که به وسیله آن هوای آلوده جذب و به سیستم راه پیدا می کند. باید بدانید که مهم ترین قسمت یک تهویه موضعی همان هود است.

هود ها در این موارد و و سیستم ها کاربرد دارند :

 1. دهانه مخروطی مکش دود جوشکاری
 2. هود کابینت آزمایشگاهی
 3. کابینت حفاظتی بیولوژیک
 4. اطاقک پاشش رنگ
 5. اطاقک باد (دوش باد)
 6. قیف پرکن تهویه شده
 7. سیستم جمع آوری گرد وغبار در کارگاه نجاری
 8. دستگاه های پرکن مواد فرار
 9. هوذ های منعطف / سیار
 10. محفظه های سند بلاست
 11. هود سیار با فیلتر 

در طراحی و یا انتخاب یک هود بایستی به مواردی مانند : شکل، اندازه، میزان جریان هوای لازم و محل قرار گرفتن هود توجه بسیار  نمود چرا که هر یک از این عوامل تاثیر مستقیم بر عملکرد سیستم تهویه خواهد داشت

 در طراحی و انتخاب هود هاباید به این  نکات مهم بسیار توجه شود :

 1. هود تا آنجا که ممکن است عملیات تولید کننده آلودگی را در برگیرد و در غیر این صورت تا حد امکان به محل تولید آلودگی نزدیک  باشد. هرچه این فاصله کمتر باشد عملکرد هوی بهتر خواهد بود .
 2. مکان هود باید به صورتی تعیین گردد تا در محدود هوای تنفسی فرد قرار نگیرد این امر به خصوص در شرایطی که با آلودگی ها مضر و سمی مواجه هستید بسیار اهمیت دارد.
 3. شکل نصب و محل کار نباید به گونه ای باشد فرد بین منبع آلودگی و هود قرار بگیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. سرعت جریان هوا در دهانه هود به اندازه ای باشد که بتواند ذرات آلودگی را با خود به داخال سیستم انتقال دهد و آنها را جمع آوری نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع هود یا شکل محفظه آن تحت تأثیرنوع کار  اجرایی است هود یا محفظه باید فاقد مانع یا مشکل مشکلات ارگونومی (مثلا محدودیت کاربری  یا دسترسی ) باشد.

طراحی هود / محفظه  ممکن است برای ربایش  هوای حاوی گرد و غبار، دود، غبار، الیاف، بخار یا گاز گاز های محلول در هوا انجام شده باشد.

اصطلاحات و تعارف  مرتبط  با هود

سرعت ربایش (capture velocity): عبارت است از سرعت هوا در نقطه ای در جلوی هود که برای گرفتن و ربایش آلاینده توسط هود مورد نیاز می باشد . در واقع این سرعت همان حداقل سرعت مورد نیاز برای غلبه بر نیروی جریان مخالف است ( که سبب انتشار آلاینده می شود)و موجب می گردد که مواد آلوده کننده به سمت هود حرکت نماید. (حداقل سرعتی که بایستی در محل تولید آلودگی وجود داشته باشد تا ذرات آلوده به سمت هود حرکت کنند و از انتشار آنها در سایر جهات جلو گیری بعمل آید )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکاف (slot): عبارت است از شکاف های مستطیل شکل با عرض کم که در برخی موارد در دهانه هود قرار می گیرد تا کارایی آن ( مکش )را افزایش دهد.