منو
هواکش سانتریفیوژ 30سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T

هواکش سانتریفیوژ 30سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T

1,472,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S

90,000 تومان

پرفروش های دمنده

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S

 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
 • وزن : 5.5کیلوگرم
0 از 0

327,000 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S

 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1520
 • وزن : 5.5کیلوگرم
0 از 0

327,000 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T

 • قطر پروانه : 30سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
 • وزن : 5.5کیلوگرم
0 از 0

327,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S

 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
 • وزن : 6.1کیلوگرم
0 از 0

344,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L6S

 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2250
 • وزن : 6.1کیلوگرم
0 از 0

344,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T

 • قطر پروانه : 35سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3070
 • وزن : 6.1کیلوگرم
0 از 0

344,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4S

 • قطر پروانه : 40سانت
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
 • وزن : 7.2کیلوگرم
0 از 0

363,000 تومان